Naar de inhoud

PRIIP’s-verordening 12 maanden uitgesteld

Op 9 november 2016 heeft de Europese Commissie voorgesteld om de ingangsdatum van de toepassing van de PRIIP's-verordening met 12 maanden uit te stellen.

Essentiele-informatiedocument
De PRIIP’s verordening schrijft voor dat ontwikkelaars van deze producten het Essentiële-informatiedocument (Eid) opstellen. Wie advies geeft over een PRIIP of verkoopt verstrekt het Eid aan potentiële klanten. Dit document helpt beleggers bij het vergelijken en doorgronden van deze producten. Het Eid heeft in de hele Europese Unie een uniforme vorm en inhoud, met het doel belemmeringen in de interne markt voor financiële diensten en producten te verminderen. In de verordening is bepaald wat er in het Eid moet worden opgenomen. Dit is nader uitgewerkt in de regelgevende technische standaarden (RTS).

Aanleiding
Op 14 september 2016 heeft het Europees Parlement de voorgestelde RTS in dit kader verworpen. Dit betekent dat het nu aan de Europese Commissie is om aangepaste standaarden op te stellen. Een groot aantal lidstaten, waaronder Nederland, heeft echter bij de Europese Commissie een verzoek tot uitstel van de PRIIPs-verordening ingediend. De Commissie is hierin meegegaan. De Europese Commissie heeft de ESA’s wel verzocht om de eerder gepubliceerde en verworpen RTS binnen 6 weken op 4 onderdelen aan te passen. 

Implementatie Nederland
In september 2016 heeft het ministerie van Financiën de wijzigingswet van de Wft naar aanleiding van PRIIP’s geconsulteerd. Hierin is een nieuwe toezichtsbevoegdheid voor de AFM opgenomen. Deze bevoegdheid houdt in dat de AFM onder strenge voorwaarden bepaalde beleggingsproducten die op een verzekering zijn gebaseerd kan beperken of verbieden.

Als de PRIIP’s-verordening in werking gaat treden, zullen het BGfo en de Nrgfo gewijzigd moeten worden. Het ministerie van Financiën zal in reactie daarop starten met de consultatie van het wijzigingsbesluit. Daarna start de AFM met de consultatie voor de aanpassing van de Nrgfo.

Bron: AFM

Wetgeving
Jurisprudentie
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsWetgeving
Publicatiedatum05-12-2016
Nummer2016/0409