Privaatrechtelijke verdeling woningen niet ter beoordeling bestuursrechter (1999.49.2440)


Bespreking van een uitspraak van de Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak, waarbij de beslissing van de president van de Rechtbank Den Haag wordt bevestigd dat privaatrechtelijke regels van een gemeente voor woningverdeling niet onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bestuursrechter. Het betreft niet een publiekrechtelijke rechtshandeling nu de Huisvestingswet geen instrument geeft voor de verdeling van de betrokken woonruimte, waarvan de prijs boven de koopprijsgrens van die Wet ligt.

In zijn commentaar wijst de auteur er op dat het in het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsontwerp tot wijziging…

Verder lezen