Privaatrechtelijke vertegenwoordiging van de Staat; openbare registers op komst (1998.36.2811)


Binnenkort worden departementale openbare volmachtsregisters ingesteld, opdat meer duidelijkheid bestaat over de vertegenwoordigingsbevoegheden van rijksambtenaren.

Aanleiding voor Van Boom voor enige beschouwingen over (onbevoegde) vertegenwoordiging, volmacht en openbare registers bij de Staat. Omdat de contractant moet kunnen afgaan op het register, moet het worden bijgehouden. De gevolgen van verouderde informatie komen voor risico van de Staat. Begrijpelijk is daarom de neiging om zo weinig mogelijk informatie in de registers te stoppen. In dit spanningsveld tussen volledige openbaarheid en kostenbewustheid lijkt de rol van een departementaal…

Verder lezen