Naar de inhoud

Privacy in de zorg rammelt aan alle kanten

Een onderzoek van het Landelijk Platform GGz, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) laat zien dat een op de twee personen problemen ervaart met privacy in de zorg. Het gaat dan om meeluisteren met vertrouwelijke gesprekken, verkeerde informatie in dossiers en uitwisseling van informatie tussen zorgverleners zonder toestemming van de patiënt. In het onderzoek – waar 7100 mensen aan deelnamen – worden ook klachten geuit over de gemeenten en hoe zij met privacy van patiënten omgaan. Een veelgehoorde klacht is dat door de gemeente complete dossiers worden opgevraagd.

Het Landelijk Platform GGz (LPGGz), Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) houden regelmatig meldacties om te peilen wat er leeft onder hun achterban, bestaande uit (ex-)cliënten, patiënten en naastbetrokkenen. De eerste meldactie van 2016 had als thema privacy. 

Op grond van de uitkomsten van de meldactie luidt de conclusie dat beide partijen, zorgverlener en patiënt, meer kennis moeten hebben van het thema privacy: Welke informatie wissel je uit tussen zorgverleners? Wat zijn de regels rondom privacy? et cetera.

Bron: www.ggznieuws.nl/home/ (18 november 2016).