Privacy en bescherming van persoonsgegevens op de werkvloer

Werkgever mag werknemers controleren maar moet daarbij rekening houden met de privacy van werknemers en zich aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) houden. Werkgever moet zich in geval van controle aan een aantal stappen houden. Zo moet hij bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang hebben bij de controle en instemming hebben gevraagd aan de ondernemingsraad voor het treffen van maatregelen. Wat zijn de aandachtspunten voor werkgever bij cameratoezicht, een track-&-trace-systeem in leaseauto’s en het controleren van e-mails, internet- en telefoongebruik van werknemers? Bij ziekte van werknemer en in sollicitatieprocedures speelt privacy ook een belangrijke rol. Welke regels gelden daarvoor?

Uitgelicht

Negatieve referentie niet in strijd met AVG (Werknemer/O2G2)
Oud-werkgever handelt niet in strijd met de AVG door (negatieve) referentie en daarmee details over een gegeven ontslag op staande voet te geven. Bij het verstrekken van een referentie geldt als uitgangspunt…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Privacy in het arbeidsrecht – algemeen

Billijke vergoeding

WOR Algemeen

Ziektewet

Verwachte ontwikkelingen in het arbeidsrecht

Ontslag wegens verstoorde verhoudingen

Loon bij ziekte

Re-integratie zieke werknemer

Criteria overgang van onderneming

Gevolgen overgang van onderneming

Ontslag op staande voet

Ontslag wegens verwijtbaar handelen

Verder lezen
Terug naar overzicht