Privacy en borgtocht (2008.25.2002)


Ingegaan wordt op het informatierecht van de professionele borg tegenover het privacybelang van de hoofdschuldenaar. De bank moet bij het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst van borgtocht haar eigen belangen beschermen naast de belangen van de hoofdschuldenaar en van de borg. Deze belangen kunnen conflicteren. De zorgplicht naar de borg kan een informatieplicht inhouden, maar door de informatieplicht kan de privacy van de hoofdschuldenaar en dus het bankgeheim in het gedrang komen.
Wanneer de hoofdschuldenaar een natuurlijk persoon is, is de bank gebonden aan de Wet bescherming…

Verder lezen