Procederen

De ondernemingsraad kan beroep instellen bij de Ondernemingskamer als de ondernemer in redelijkheid niet tot het besluit had kunnen komen of geen advies heeft gevraagd. Artikel 26 WOR regelt deze procedure. Een algemene geschillenregeling is opgenomen in artikel 36 WOR. Het is van belang de juiste procedure te kiezen, want ze mogen niet allebei worden gevolgd. De ondernemingsraad, de ondernemer en in sommige gevallen andere belanghebbenden kunnen bij de kantonrechter een verzoekschrift indienen over de naleving van de bepalingen in de WOR. Alternatieve geschiloplossing door een bedrijfscommissie, arbitrage, bindend advies, mediation en de procedure via artikel 96 Rv komt ook voor.

Uitgelicht

OR-werk behoort tot normale werkzaamheden (X/Webhelp Nederland)
Artikel 96 Rv-procedure. Werknemer verzoek om minder te werken. Feitelijk heeft dit tot gevolg dat werknemer alleen nog als OR-lid actief zal zijn. Werkgever mag verzoek niet afwijzen, …

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Verder lezen
Terug naar overzicht