Proceskosten toegekend vanwege wijziging geschil door bestuursorgaan


Bij besluit van 4 maart 2016 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de zorgtoeslag en het kindgebonden budget van appellant over het jaar 2014 definitief vastgesteld op nihil respectievelijk € 909,00 en de teveel ontvangen voorschotten ter hoogte van € 888,00 en € 348,00 teruggevorderd. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Appellant betoogt in hoger beroep dat de rechtbank ten onrechte geen proceskostenvergoeding heeft toegekend voor het indienen van het beroepschrift en het bijwonen van de zitting. Anders dan de rechtbank heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht