Proceskostenvergoeding in het belastingrecht


Verwijzing

(FBN 1993, 125, FBN 1994, 20)

Het in FBN 1992, nr 141 en 1993, nr 112 genoemde wetsvoorstel inzake 'beroep op de rechter bij niet tijdige afdoening van een bezwaarschrift en versnelde behandeling van beroep in spoedeisende gevallen' zal worden ingetrokken. In dat wetsontwerp was opgenomen het voorstel inzake een beperking van de vergoeding voor proceskosten in belastingzaken.

Door middel van een nota van wijziging zal het voorstel inzake een vergoeding voor fiscale proceskosten worden ondergebracht in de Aanpassingswet Algemene wet bestuursrecht III…

Verder lezen