Processueel ondeelbare rechtsverhouding: Hoge Raad ziet af van bestaande regel


De Hoge Raad oordeelt dat het door eiseres E aangevoerde onderdeel terecht is voorgesteld voor zover het erover klaagt dat het hof uitspraak heeft gedaan zonder dat B en H als medegerechtigden tot de nalatenschap in het hoger beroep waren betrokken. Het hof had V (verweerder in cassatie) gelegenheid moeten geven om hen alsnog op te roepen. De Hoge Raad komt tot het oordeel dat  thans geen behoefte meer bestaat aan een regel als aanvaard in HR 21 november 1952, ECLI:NL:HR:1952:AG1994…

Verder lezen
Terug naar overzicht