Processueel ondeelbare vordering: iedere partij heeft recht op verweer in hoger beroep


Partijen (dochter 1 en dochter 2) alsmede dochter 3 zijn de erfgenamen van erflaatster en deelgerechtigd in de onverdeelde nalatenschap van erflaatster. Uit het thans bestreden vonnis volgt dat het bedrag van € 12.667,39 ten laste moet worden gebracht van de nalatenschap van erflaatster, de moeder van dochters 1, 2 en 3. Voorts is gelast dat partijen over moeten gaan tot verdeling van de nalatenschap ten overstaan van een notaris. In de procedure in eerste aanleg heeft geïntimeerde (dochter 2) appellante (…

Verder lezen
Terug naar overzicht