Professionals hebben ook zorgplichten tegenover derden (2001.19.2156)


In het themanummer ‘De risico’s van het vak’ bespreekt Van den Akker de zorgplicht van beroepsbeoefenaren jegens derden bij de uitvoering van een overeenkomst van opdracht. Als voorbeeld noemt ze de mogelijke aansprakelijkheid van de notaris wanneer een erfgenaam een erfenis misloopt als gevolg van een door de notaris gemaakte vormfout.

Heeft de beroepsbeoefenaar überhaupt een zorgplicht ten opzichte van derden? Twee criteria spelen een rol. Zo moet de schade voorzienbaar zijn, waarbij het om een concrete vorm van voorzienbaarheid gaat. Het tweede criterium betreft…

Verder lezen