Progressieve dwangsom rechtbank vanwege verzuim eerdere opdracht op te volgen


De rechtbank Oost-Brabant merkt de brief van eiseres van 24 april 2017 aan als beroepschrift inzake het niet tijdig nemen van een beslissing, te weten niet binnen de door de rechtbank in haar uitspraak van 1 november 2016 gestelde termijn. De rechtbank heeft het beroep daarom behandeld met inachtneming van het bepaalde in afdeling 8.2.4a van de Awb. Daarbij heeft de rechtbank toepassing gegeven aan artikel 8:55b, lid 2 van de Awb en de zaak ter zitting behandeld.

Eiseres verzoekt de rechtbank…

Verder lezen
Terug naar overzicht