Provincie Utrecht goed op koers met opdracht Rijk inzake bodemsanering


De provincie Utrecht ligt naar eigen zeggen, goed op koers met de gestelde doelstellingen over bodemsanering van het Rijk. Dit blijkt volgens de provincie, uit de gegevens die zijn aangeleverd, ten behoeve van de landelijke eindrapportage van het Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties (periode 2010-2015). De provincie meldt dat zij de convenantdoelstellingen heeft gerealiseerd.
Een van de belangrijkste uitkomsten is dat in de provincie Utrecht momenteel nog 65 spoedlocaties zijn. Hiervan zijn de humane risico's vóór 31 december 2015 gesaneerd of beheerst. …

Verder lezen
Terug naar overzicht