(Pseudo-)gevolmachtigde moet bewijzen dat hij beschikte over toereikende volmacht (2014.09.2009)


A verkoopt onroerende zaken aan een investeringsmaatschappij (I) uit Venezuela. I is bij de koop vertegenwoordigd door C. C ondertekent de koopovereenkomst namens I. In de koopovereenkomst is een boetebeding opgenomen, dat inhoudt dat in geval van een toerekenbare tekortkoming de nalatige partij een boete van € 800.000 verbeurt. 
Wanneer I haar verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst niet nakomt, vordert A veroordeling tot betaling van de contractueel overeengekomen boete van C en stelt dat C als gevolmachtigde dient in te staan voor het bestaan…

Verder lezen
Terug naar overzicht