Psychiaters hebben moeite met herkennen van zwakbegaafdheid


Recent onderzoek van Jannelien Wieland, psychiater, laat zien dat psychiatrisch specialisten moeite hebben met het herkennen van zwakbegaafdheid bij patiënten. Wieland deed onderzoek naar de intake en behandeling door psychiaters.

Daarbij kwam ook in beeld dat een grote groep clienten met een verstandelijke beperking ook psychiatrische klachten en stoornissen ontwikkeld, waardoor ze in de GGZ terecht komen. Uit het onderzoek van Wieland komt naar voren dat de behandeling van clienten met een verstandelijke beperking een andere benadering vergt, dan gebruikelijk is. Psychiaters moeten een andere taal gebruiken en het tempo ligt lager dan in de regulieren behandeling. Deze aspecten maken het extra belangrijk dat psychiaters goed in beeld hebben wie zij tegenover zich hebben. 

Bron: www.nos.nl, dinsdag 11 januari 2017

Verder lezen
Terug naar overzicht