Quasi-ondernemer maakte deel uit van fiscale eenheid omzetbelasting (2000.38.3333)


Vier BV’s vormen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. A is aandeelhouder en verhuurt privé-panden aan de tot de fiscale eenheid behorende vennootschappen. De inspecteur voegt A toe aan de fiscale eenheid.

Het Hof is het daarmee eens. A houdt zich bezig met de exploitatie van vermogensbestanddelen om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen, en is uit dien hoofde (quasi-)ondernemer voor de omzetbelasting (art. 7.2.b Wet OB). Sinds 1995 is in de wet opgenomen dat ook…

Verder lezen