Raad van State: dwangsom betalen voor een ander mag


De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) heeft bepaald dat een dwangsom door een derde mag worden betaald. Gemeente G heeft X op straffe van een dwangsom gelast een oude dienstwoning te slopen. Omdat X volgens G de last niet heeft nageleefd, is G tot invordering van de dwangsommen overgegaan.

Verjaring
Op grond van artikel 4:104 lid 1 Awb verjaart de rechtsvordering tot betaling van een geldsom vijf jaar nadat de voorgeschreven betalingstermijn is verstreken. Lid 2 bepaalt dat het bestuursorgaan na voltooiing van…

Verder lezen
Terug naar overzicht