Naar de inhoud

Raad van State geeft voorlichting aan Tweede Kamer over rechtsgeldigheid van voorstel Grondwetswijziging

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft voorlichting gegeven aan de Tweede Kamer over de rechtsgeldigheid van het voorstel-Van Tongeren tot wijziging van de Grondwet. De Tweede Kamer heeft de voorlichting op 2 oktober 2017 openbaar gemaakt.

Voorgeschiedenis

Het initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Tongeren (GroenLinks) bevat de tweede lezing voor het wijzigen van artikel 120 Grondwet en strekt ertoe de rechter een beperkte bevoegdheid te geven formele wetten te toetsen aan een aantal grondrechten. Wettelijke bepalingen die de rechter strijdig acht met…

Wetgevingartikel 120 Grondwet
Jurisprudentie
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsAdvies
Publicatiedatum03-10-2017
Nummer2017/0241