Raad van State stelt prejudiciële vragen over nieuw asielmotief in beroepsfase


De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 4 oktober 2017 in twee vreemdelingenzaken prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de Europese Procedurerichtlijn. De Afdeling bestuursrechtspraak wil weten hoe op grond van deze richtlijn moet worden omgegaan met de situatie waarin een vreemdeling pas tijdens de beroepsprocedure bij de rechtbank een nieuw asielmotief naar voren brengt.

Achtergrond

Het gaat in deze zaken om twee vreemdelingen die in Nederland asiel hebben aangevraagd. Zij hebben allebei pas in de beroepsprocedure bij de rechtbank een nieuwe reden naar…

Verder lezen
Terug naar overzicht