Rabobank toerekenbaar tekortgeschoten door kredietfaciliteit per direct op te zeggen


Tussenvonnis. Nadere aktewisseling met betrekking tot de causaliteit tussen de kredietopzegging en het faillissement.

Voorgeschiedenis
Advistaal BV was een ingenieurs- en adviesbureau voor beton-, staal- en bouwwerken. Advistaal en MLS International BV zijn de werkmaatschappijen van MLS GROUP BV. Directeur en enig aandeelhouder van MLS Group is Marimare BV, waarvan A bestuurder en enig aandeelhouder is. De Rabobank was sinds de oprichting in 2003 de huisbankier van Advistaal. De bank heeft bij op 8 juni 2007 aan de vennootschappen een krediet verstrekt van in totaal…

Verder lezen
Terug naar overzicht