Naar de inhoud

Rapport Algemene Rekenkamer over handhavingsbeleid Belastingdienst

Samenvatting

De Algemene Rekenkamer heeft op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek gedaan naar het handhavingsbeleid van de Belastingdienst. Daarbij zijn onder meer de resultaten van risicogerichte controles onderzocht. Ook heeft de Algemene Rekenkamer beoordeeld of het verschil tussen de belastingen die op grond van de wet verschuldigd zijn en de daadwerkelijke belastingontvangsten, de zogeheten tax gap, duidelijk kan maken hoe effectief het handhavingsbeleid is. Bovendien is aandacht besteed aan enkele casussen. De vraag luidde of de Belastingdienst erin slaagt grip te krijgen op windhappers (personen die ogenschijnlijk een laag of geen inkomen hebben, en/of een uitgavenpatroon of vermogen dat niet in verhouding staat tot het bekende inkomen); belastingnomaden (mensen die zich uitschrijven uit het bevolkingsregister om buiten het zicht van de Belastingdienst te zijn), en op (tijdelijke) migranten waar het gaat om de heffing van motorrijtuigenbelasting. Het rapport van de Algemene Rekenkamer is aangeboden aan de Tweede Kamer, inclusief de reactie van de staatssecretaris van Financiën.

Wetgeving

De Algemene Rekenkamer vindt het een positieve ontwikkeling dat de Belastingdienst de laatste jaren de aandacht meer richt op het voorkómen van onvolledige of verkeerde belastingaangiftes, met als doel dat particulieren en bedrijven de verschuldigde belasting betalen. Met de meer preventieve benadering wordt systematisch en gestructureerd ingespeeld op het gedrag van burgers en bedrijven. De Belastingdienst mist nog de informatie om vast te stellen of voldoende en juiste instrumenten en belastingambtenaren gericht en optimaal ingezet worden. Dat is van belang, omdat 12.700 van 16.000 fte van het personeel in dit dienstonderdeel belast is met handhavingstaken. Het is voor de Belastingdienst nog een grote opgave om vast te stellen of…