Rapport 'Belastingen bedrijfsleven 21e eeuw' gepresenteerd


Staatssecretaris Vermeend van Financiën heeft op 6 april 1999 een werkgroep ingesteld om te adviseren over een fiscaal ondernemerspakket voor de volgende eeuw dat is gericht op de versterking van het ondernemerschap en op het verbeteren van het fiscale vestigingsklimaat van Nederland.

Voorgesteld wordt het tarief van de vennootschapsbelasting te verlagen van 35% naar 30% over de winst tot ƒ 50.000.

De kapitaalsbelasting zou moeten worden afgeschaft; vooralsnog wordt om budgettaire redenen volstaan met een verlaging van het tarief tot 0,7%.

De huidige vervangingsreserve wordt voor…

Verder lezen