Re-integratie

Werkgever en de zieke werknemer hebben re-integratieverplichtingen. Re-integratie is primair gericht op terugkeer van werknemer in de eigen functie. Eventueel moet de functie daarvoor worden aangepast. Is terugkeer in de eigen functie niet mogelijk, dan moet een passende functie worden gezocht. Dat kan binnen de eigen organisatie zijn (re-integratie eerste spoor) of bij een andere werkgever (re-integratie tweede spoor). Wat passende arbeid is, volgt uit de wet en jurisprudentie. De passende arbeid kan de nieuw bedongen arbeid worden. Welke stappen moeten werkgever en werknemer zetten in het re-integratieproces? Welke rol heeft het deskundigenoordeel? Het niet-voldoen aan re-integratieverplichtingen kan leiden tot sancties.

Uitgelicht

Wederzijdse re-integratieverplichtingen (Werkgever/Werknemer)
Werknemer stelt dat hij met werkgever heeft afgesproken zelf te mogen bepalen of hij in staat was te komen werken. Als hij niet zou komen, mocht werkgever deze uren van het vakantiesaldo aftrekken. Dit is onvoldoende vast…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid na ziekte WIA

Opzegverboden

Loon bij ziekte

Wet flexibel werken

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (b-grond)

Eenzijdige wijziging

Ontbinding door werkgever

Ontslag wegens verwijtbaar handelen/nalaten werknemer (e-grond)

Transitievergoeding

Ontslag op staande voet

Billijke vergoeding

G-grond wegens verstoorde arbeidsverhoudingen

Vakantie

Ziektewet

Werkeloosheidswet

Verder lezen
Terug naar overzicht