Reactie NOB op Evaluatierapport 30%-regeling


Samenvatting

In een uitgebreide reactie gaat het NOB in op het rapport ‘Evaluatie 30%-regeling’ (NTFR 2017/1552 met commentaar van De redactie).

De conclusie van de Orde is dat er geen noodzaak bestaat tot versobering van de 30%-regeling en dat het ongewijzigd laten van de regeling de sterke voorkeur geniet. Indien wel wordt overgegaan tot versobering van de regeling, dan komt de Orde met een andere oplossing dan in het rapport voorgesteld. Het schrappen van alle fiscale aftrekposten voor de gebruikers van de 30%-regeling zal naar de mening van de Orde een doelmatigere wijziging zijn dan de suggesties die in het evaluatierapport worden gedaan. De besparing die met deze maatregel zou kunnen worden behaald, adviseert de Orde om deels in te zetten op een stimulatieregeling voor het aantrekken van hooggekwalificeerde werknemers uit het buitenland. Deze werknemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van ons onderwijs en de Nederlandse economie.

Nadere analyses, die alleen gedaan kunnen worden door het Ministerie van Financiën, zijn nodig om te komen tot een goede besluitvorming. Het gaat hier vooral om de vraag in hoeverre gebruikers van de 30%-regeling minder gebruik (kunnen) maken van fiscale aftrekposten en publieke voorzieningen. De Orde adviseert de Tweede Kamer om hierover vragen te stellen aan de staatssecretaris.

Verder lezen
Terug naar overzicht