Reactie VNG op wetsvoorstel tot wijziging Aanbestedingswet


Bij brief van 25 november jl. heeft de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) aan de Tweede Kamer haar reactie gegeven op het implementatievoorstel van de Europese aanbestedingsrichtlijnen in de Aanbestedingswet 2012, en op de evaluatie Aanbestedingswet 2012, die afgelopen zomer is gepubliceerd. Tevens geeft de VNG in de brief haar inbreng voor het rondetafelgesprek MKB en aanbesteden van 25 november jl.  

In de bijlage bij de brief gaat de VNG gedetailleerder in op enkele specifieke onderwerpen in het implementatievoorstel, zoals o.a. de bepalingen die zien op elektronisch aanbesteden en het vergroten van de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bron: vng.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht