Reactieve aanwijzing bestemmingsplan gegeven binnen wettelijke termijn?


Bij besluit, gedateerd 13 maart 2014, hebben GS van Zuid-Holland besloten de raad van de gemeente Zoeterwoude een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 3.8, lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro), ertoe strekkende dat de in het besluit aangeduide planonderdelen geen deel blijven uitmaken van het bestemmingsplan "Meerburgerpolder Zuid 2014", zoals dat door de raad bij besluit van 30 januari 2014 is vastgesteld. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Meerburg en de raad…

Verder lezen
Terug naar overzicht