Arbitrage

Een arbitraire procedure gaat buiten de gewone rechter om en wordt ook wel particuliere rechtspraak genoemd. Met name in het bedrijfsleven kiest men voor arbitrage als alternatief voor een procedure bij de rechtbank. Het is sneller en het vonnis is bindend voor alle partijen.

Arbitrage ofwel particuliere rechtspraak

Partijen onderwerpen bestaande en/of toekomstige geschillen middels een overeenkomst aan arbitrage. Dat kan vooraf zijn bepaald, dan is een zogenaamd ‘arbitraal geding’ opgenomen in de algemene voorwaarden. Daar staat in dat partijen overeenkomen dat ze eventuele toekomstige geschillen niet zullen voorleggen aan de rechter maar aan een of meerdere arbiters. Partijen kunnen ook achteraf een arbitrageovereenkomst aangaan, dus nadat een geschil tussen hen is ontstaan.

De arbitragecommissie (ook wel arbitragecollege genoemd) vervangt de behandeling van het conflict bij de rechter. Zo’n commissie bestaat uit een oneven aantal (één of drie) arbiters, die werkzaam zijn in de betreffende bedrijfstak. Wetgeving rondom arbitrage is vastgelegd in het Vierde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Wat biedt Sdu u op het gebied van arbitrage?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van arbitrage. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Arbitrage in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(2.125 artikelen)

Uit het archief