Burgerlijk procesrecht

Burgerlijk procesrecht: een introductie

Burgerlijk procesrecht, ook wel afgekort als Bpr, is een rechtsgebied dat valt onder het privaatrecht. Het regelt de verhoudingen tussen burgers onderling, nog specifieker: het gaat over de regels die betrekking hebben op de rechtsgang bij de civiele rechter. Het omvat de vormvoorschriften en procedureregels waarmee in een civiele procedure wordt gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan het beslag leggen op eigendommen van de echtgenoot van iemand die schulden heeft. Mag dat? En hoe dan? Dat wordt in het burgerlijk procesrecht geregeld.

Thema’s burgerlijk procesrecht

  • Conservatoir beslag. Dit wordt gelegd om te voorkomen dat goederen worden vervreemd. In Nederland kan dat relatief eenvoudig, maar na het leggen van het beslag moet er binnen een bepaalde periode een eis in hoofdzaak opleggen en procederen.
  • Executoriaal beslag. Onder executiebevoegdheid wordt verstaan, de bevoegdheid van de executant om de in een executoriale titel vermelde veroordeling of aanspraak met dwangmiddelen ten uitvoer te leggen.
  • Dwangmiddelen. Dwangsom is een van de dwangmiddelen. De regeling van de dwangsom is met de Benelux geregeld en neergelegd in een verdrag. Het toepassingsbereik van de dwangsom is beperkt tot burgerlijke en handelszaken.
  • Internationaal.

Wet- en regelgeving burgerlijk procesrecht

Met name is het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en de Wet op de Rechterlijke Organisatie (Ro) van belang in dit rechtsgebied.

Wat biedt Sdu u op het gebied van burgerlijk procesrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van burgerlijk procesrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Burgerlijk procesrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(- Artikelen)

Uit het archief

Meer artikelen laden