Rechtsbijstand

Rechtsbijstand: een introductie

Rechtsbijstand betekent dat u wordt bijgestaan bij juridische conflicten. Tegenwoordig verzekert men zich steeds vaker voor rechtsbijstand door een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten bij een verzekeraar. Afhankelijk van de verzekering ontvangt u dan juridische hulp bij bijvoorbeeld arbeids- of verkeersconflicten. Zoals verlies van een baan, burenruzie over een overhangende boom, botsing in het verkeer, scheiding of verkeerd geïnstalleerde keuken.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de verantwoordelijkheid voor het regelen van de gesubsidieerde rechtsbijstand in Nederland neergelegd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze Raad is een zelfstandig bestuursorgaan dat overheidstaken uitvoert. Het regelt de uitvoering van drie belangrijke wetten: de Wet op de rechtsbijstand (Wrb), de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Er is een aantal voorzieningen waar personen terecht kunnen die juridische hulp nodig hebben maar dit niet kunnen betalen. Wanneer iemand juridische hulp nodig heeft in de vorm van een advocaat of mediator dan bestaat er recht op een vergoeding van de kosten. Er kan dan gesubsidieerde rechtsbijstand worden aangevraagd: een zogenaamde ‘toevoeging’. Het Juridisch Loket kan ook worden benaderd voor advies. Niet alle kosten worden vergoed (denk bijvoorbeeld aan proces- of griffiekosten) en er wordt altijd een eigen bijdrage verwacht als iemand gesubsidieerde rechtsbijstand ontvangt.

Wat biedt Sdu u op het gebied van rechtsbijstand?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van rechtsbijstand. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Rechtsbijstand in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie