Recht om onderneming te kopen leidt nog niet tot ondernemerschap (2002.50.3280)


X heeft in 1993 geld geleend aan Y die een bedrijf exploiteert. In 1995 komen X en Y overeen dat zij tezamen Z gaan exploiteren. X zal 1/3 deel van het bedrijf van Y mogen kopen en een bankgarantie aan de bank verstrekken tot zekerheid van het nakomen van Y’s verplichtingen. Omdat het bedrijf van Y in financiële moeilijkheden verkeert, doet de bank in 1996 een beroep op de bankgarantie. Kort daarna wordt Y failliet verklaard. X dient bij de curator een vordering in wegens…

Verder lezen