Rechtbank Amsterdam 03-11-1999, JAR 1999, 252


Gelijke behandeling. Buitenlandse werknemer. Verjaring.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 252.

(Hoger beroep kantonrechter Amsterdam 03-07-1998, JAR 1998, 186, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 1998, blz. 60). Op een expeditieknooppunt waar veel buitenlandse werknemers van verschillende nationaliteiten werken, geldt als gedragsregel dat tijdens de werkuren alleen wordt gecommuniceerd in de Nederlandse taal. Deze gedragsregel is ingesteld nadat er zich spanningen voordeden toen werknemers in hun eigen taal spraken. Een werknemer met een contract voor bepaalde tijd wordt een aantal keren gewaarschuwd omdat hij zich niet houdt aan de gedragsregel. Nadat de werknemer zich tot de Commissie Gelijke Behandeling heeft gewend, wordt zijn contract niet verlengd. De Commissie is van oordeel dat er sprake is van indirecte discriminatie op grond van ras met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en dat er direct onderscheid wordt gemaakt op grond van ras door de arbeidsovereenkomst niet te verlengen. De kantonrechter deelt dit oordeel niet. De rechtbank is met de kantonrechter van oordeel dat de gedragsregel indirect onderscheid op grond van ras maakt, dat echter objectief gerechtvaardigd is. Aan de nagestreefde doelen, verbetering van de werksfeer en bevordering van een goede communicatie, is iedere discriminatie vreemd. De gedragsregel is, gelet op de problemen die zich in het verleden hebben voorgedaan, geschikt, noodzakelijk en proportioneel. Met betrekking tot het beroep op de vernietigingsgrond ex art. 8 lid 1 Algemene Wet Gelijke Behandeling is de rechtbank met de kantonrechter van oordeel dat de werknemer te laat, dat wil zeggen niet binnen twee maanden, beroep op de vernietigbaarheid van het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst heeft gedaan. Bovendien is het nog maar de vraag of het niet verlengen van de arbeidsverhouding voor bepaalde tijd gelijkgesteld mag worden met beëindigen van de arbeidsverhouding. De rechtbank bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter.

Verder lezen
Terug naar overzicht