Rechtbank Amsterdam 12-12-2001, JAR 2002, 31


Gefixeerde schadevergoeding. Kennelijk onredelijk ontslag. Opzegtermijn. Ziekte.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 31.

Een werknemer, geboren in november 1961, is op 1 mei 1987 bij de werkgever in dienst getreden. Op of omstreeks 11 januari 1997 heeft de werknemer zich ziek gemeld. Met ingang van 12 januari 1998 is aan hem een volledige WAO-uitkering toegekend. Een ontbindings- verzoek van de werkgever is door de kantonrechter afgewezen. De RDA heeft op 3 maart 1999 toestemming verleend voor het ontslag van de werknemer. De werknemer stelt dat de werkgever niet de juiste opzegtermijn in acht heeft genomen en dat het ontslag kennelijk onredelijk is, nu voor hem geen enkele financiële voorziening is getroffen. De kantonrechter heeft beide vorderingen afgewezen. Op het hoger beroep van de werknemer stelt de rechtbank vast dat de werknemer recht heeft op de gefixeerde schadeloosstelling ter zake van onregelmatig ontslag, ook al heeft hij geen inkomensschade geleden door het niet-inachtnemen door de werkgever van de opzegtermijn. Ten aanzien van de vordering uit kennelijk onredelijk ontslag overweegt de rechtbank dat het, gelet op het feit dat de werknemer twee dagen na een conflict met de werkgever ziek is geworden en gelet op de brief van zijn psychiater, voldoende aannemelijk is dat er enig verband bestaat tussen de arbeidsongeschiktheid van de werknemer en hetgeen op 9 januari 1997 en mogelijk daarna is voorgevallen. Dit leidt evenwel nog niet tot de conclusie dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst als kennelijk onredelijk moet worden aangemerkt. Daarvoor is van belang dat onduidelijk is gebleven wat op 9 januari 1997 nu precies is gebeurd en dat geen redenen zijn gebleken het conflict aan de werkgever toe te rekenen of voor haar risico te laten komen. De werknemer heeft zijn stellingen op dit punt ook niet te bewijzen aangeboden. De werknemer lijdt verder geen financieel nadeel van het ontslag, nu zijn - volledige - WAO-uitkering reeds niet meer werd aangevuld door de werkgever. Ook om die reden is het ontslag niet kennelijk onredelijk.

Verder lezen
Terug naar overzicht