Rechtbank Assen 05-03-2002, Prg. 2002, 5876, JAR 2002, 130


Loon. Ziekte (overtreding controlevoorschrift; geen second opinion vereist).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 130.

De werknemer heeft zich op 15 februari 1999 ziek gemeld. Op 11 mei 1999 heeft de Arbo-dienst de werknemer niet op het bij de werkgever bekende huisadres aangetroffen en heeft zij schriftelijk bericht achtergelaten. De werknemer heeft op 12 mei conform dat schriftelijke bericht telefonisch contact opgenomen met de Arbo-dienst. Op 18 mei 1999 is hij conform afspraak bij de Arbo-dienst geweest. De werkgever heeft het loon over de maand mei ingehouden omdat de werknemer bij controle niet thuis was aangetroffen. Hij heeft de werknemer niet tevoren gewaarschuwd dat hij dit zou doen. De werknemer vordert thans betaling van het salaris over de maand mei 1999. De kantonrechter heeft zijn vordering afgewezen omdat de werknemer bij zijn vordering geen second opinion had overgelegd. Op het hoger beroep van de werknemer overweegt de rechtbank dat de werknemer niet gehouden was een second opinion over te leggen, omdat het geschil tussen partijen geen betrekking heeft op de vraag of de werknemer al dan niet ziek was, maar op de vraag of de werknemer al dan niet de controlevoorschriften heeft overtreden. De werknemer is daarom ontvankelijk in zijn vordering. Ten aanzien van de controlevoorschriften stelt de rechter vast dat de Arbo-dienst niet heeft aangegeven dat de werknemer de voorschriften heeft overtreden. De werknemer heeft gezegd "lopend patiënt" te zijn en niet steeds thuis te hoeven zijn. Uit het rapport van de Arbo-dienst blijkt ook dat de werknemer ziek was op psychische gronden. Op grond daarvan gaat de rechtbank ervan uit dat de werknemer niet steeds thuis behoefde te zijn. Derhalve heeft hij de controlevoorschriften niet overtreden. Van belang is verder dat de werknemer conform de instructies van de Arbo-dienst op de volgende dag met deze contact heeft opgenomen. Verder was de werkgever niet gerechtigd om het loon in te houden omdat hij de werknemer niet, conform het bepaalde in art. 7:629 lid 6 BW, onverwijld in kennis heeft gesteld van het bij hem gerezen vermoeden dat de werknemer de controlevoorschriften had overtreden. Daarmee heeft de werkgever zijn recht verloren om betaling van het loon over de maand mei 1999 op te schorten.

Verder lezen
Terug naar overzicht