Rechtbank Leeuwarden 02-05-2001, JAR 2001, 139


RDA-vergunning (wederindiensttredingsvoorwaarde).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 139.

Op verzoek van de werkgever heeft de RDA op 22 maart 1999 toestemming verleend om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te beëindigen wegens bedrijfseconomische redenen. De werkgever heeft daarop opgezegd tegen 1 juni 1999. Bij brief van 19 april 1999 heeft de RDA aan de werkgever geschreven dat als gevolg van een administratieve vergissing de aan de toestemming verbonden wederindiensttredingsvoorwaarde was weggevallen en dat deze alsnog moest worden toegevoegd. De werknemer stelt dat de werkgever deze voorwaarde heeft overtreden door het aantrekken van een groot aantal uitzendkrachten die onder andere zijn werkzaamheden verricht(t)en en dat aldus de ontslagvergunning is komen te vervallen en de beëindiging vernietigbaar is. De werkgever stelt dat een wederindiensttredingsvoorwaarde niet na verlening van de vergunning kan worden toegevoegd. De kantonrechter heeft geoordeeld dat dit wel mogelijk is en heeft de werknemer opdracht gegeven om de inzet van uitzendkrachten te bewijzen. Op het hoger beroep van de werkgever overweegt de rechtbank met de kantonrechter van oordeel te zijn dat er geen rechtsregel is die verbiedt dat de wederindiensttredingsvoorwaarde op een ander tijdstip dan tegelijk met de verleende toestemming aan de werkgever kan worden opgelegd. Deze kan derhalve achteraf aan een ontslagvergunning worden toegevoegd. Het betreft hier duidelijk een vergissing van de RDA waarop de RDA kan terugkomen. Het is waar dat de rechtszekerheid hier enigszins door in het gedrang is gekomen, doordat de werkgever enkele weken in de veronderstelling heeft verkeerd dat hij nieuwe medewerkers kon aantrekken. De voorwaarde is echter niet met terugwerkende kracht verleend en heeft derhalve niet voor deze weken gegolden. Voor de periode dat de voorwaarde wel van toepassing was, kon de werkgever zich daar eenvoudig aan houden. De kantonrechter heeft derhalve terecht de werknemer opdracht tot bewijs- levering gegeven

Verder lezen
Terug naar overzicht