Rechtbank Rotterdam 04-10-2001, NJ Kort 2001, 53


Gezagsverhouding.

Blijkens artikel 7:610 BW is een arbeidsovereenkomst een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Aan deze definitie wordt in dit geval niet voldaan, omdat de v.o.f. - zijnde een bepaald samenwerkingsverband tussen twee of meer personen - niet als een en zeker niet als één werknemer in de zin van die bepaling kan worden aangemerkt

Verder lezen
Terug naar overzicht