Rechtbank Rotterdam 24-12-1998, JAR 1999, 40


Wijziging arbeidsvoorwaarden.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 40.

hoger beroep kantonrechter Rotterdam 24-01-1996, JAR 1996, 53, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 1996, blz. 154). Een werkgever sluit met twee vakverenigingen een principe-akkoord inzake een salarisverhoging in het kader van harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. Een aantal werknemers gaat niet akkoord en vordert toepassing van de oude salarisstructuur. De kantonrechter wijst de vordering toe ten aanzien van die werknemers die niet met de wijziging hebben ingestemd. De werkgever en de werknemers die eerst wel hebben ingestemd gaan in hoger beroep. De rechtbank overweegt dat wanneer noch de wet noch de individuele arbeidsovereenkomst voorziet in de mogelijkheid voor de werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, een wijziging alleen kan plaatsvinden met instemming van de werknemer. Het feit dat de werkgever zorgvuldig te werk is gegaan (overleg met de vakvereniging, OR en individuele werknemers) kan hieraan niet afdoen, evenals het feit dat de meeste werknemers wel hebben ingestemd. Ook de redelijkheid en de billijkheid leveren geen rechtsgrond op voor toepassing van de nieuwe salarisstructuur, al zou dit wel kunnen onder bijzondere omstandigheden. De werkgever heeft hierover echter niets gesteld noch een vordering ingesteld die strekte tot het verlenen van medewerking door de betreffende werknemers. De rechtbank bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter en houdt ten aanzien van de werknemers die aanvankelijk met de nieuwe structuur hadden ingestemd de zaak aan.

Verder lezen
Terug naar overzicht