Rechtbank Rotterdam 28-05-2003, NJkort 2003, 70


Aansprakelijkheid werkgever. Bedrijfsongeval.

Omdat de gevolgen van de blootstelling aan asbest gedurende lange tijd niet merkbaar zijn geweest en in de wetsgeschiedenis in dit verband ook over "het ongeval" wordt gerept, brengt een redelijke wetsuitleg en wetstoepassing mee, dat in dit geval onder "de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust" wordt verstaan het moment waarop werd vastgesteld dat de werknemer aan de ongeneeslijke asbestziekte mesothelioom leed. Omdat tussen partijen in geschil is of ook op dat moment aan de in genoemde wetsbepaling vermelde voorwaarden werd voldaan, heeft de rechtbank behoefte aan inlichtingen.

Verder lezen
Terug naar overzicht