Rechtbank schorst zaak voor onderzoek of vrijstelling art. 24 lid 2 (oud) SW van toepassing is (2012.16.3003)


X woont samen met Y. In 2001 komt Y te overlijden. In zijn testament heeft Y zijn appartement aan X gelegateerd, onder de last om aan zijn dochter € 225.000 te betalen. In de aangifte erfbelasting wordt de waarde van het appartement vastgesteld op € 340.000. X wordt hierdoor belast voor € 115.000. X is het hier niet mee eens en stelt dat de waarde van het appartement niet hoger is dan € 225.000. Per saldo zou zij hierdoor geen…

Verder lezen
Terug naar overzicht