Rechtbank staat toe dat beneficiair aanvaarde nalatenschap partieel wordt verdeeld


Provisionele vordering waarbij partiële verdeling nalatenschap is gevorderd. Slechts voor deel van de vordering aanleiding af te wijken van uitgangspunt dat bij beneficiaire aanvaarding pas kan worden verdeeld nadat vereffening nalatenschap is voltooid.

De feiten
M en V zijn in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. Tot de huwelijksgemeenschap behoort de echtelijke woning. Uit het huwelijk zijn twee kinderen geboren: dochter D en zoon Z. In 2015 overlijdt V. Op grond van haar testament zijn M, D en Z haar enige erfgenamen, ieder voor 1/…

Verder lezen
Terug naar overzicht