Rechtbank verleent verbod op beroep doen bankgarantie


De rechtbank verbiedt X een beroep te doen op de bankgarantie totdat bij rechterlijke uitspraak vaststaat dat X een vordering heeft. Aan het verbod verbindt de rechtbank geen specifieke termijn omdat het faillissement gezien de omvang nog niet aan verifiëren toe is en een zorgvuldige afwikkeling van groot belang is. X heeft geen speciale voorrang als schuldeiser.

Achtergrond
Sinds 1996 is X in dienst bij Diafaan en vanaf januari 2003 ook als (statutair) bestuurder. In 2010 komen X en Diafaan een contractuele beëindigingsvergoeding overeen. Vier jaar later ontslaat…

Verder lezen
Terug naar overzicht