Rechtbank vernietigt koop van dienstwoning op grond van wederzijdse dwaling


V heeft in 2009 een woning verkocht aan K. Na de levering ontdekt K dat de woning volgens het bestemmingsplan moet worden aangemerkt als dienstwoning. Naar aanleiding hiervan vordert K voor de Rechtbank dat V medewerking verleent aan teruglevering van de woning. K doet hierbij een beroep op: - artikel 7:15 BW; - artikel 7:17 BW, en - artikel 6:228 BW.

De Rechtbank heeft het beroep op artikel 7:15 BW verworpen omdat uit HR 30 januari 2015 (JBN 2015, nr…

Verder lezen