Rechtbank vindt handelswijze vader in procedure rond zorgregeling onnavolgbaar


In januari 2017 is in de echtscheidingsprocedure tussen de man en de vrouw ter zitting een zorgregeling voor de kinderen afgesproken. Na de zitting laat man echter weten hiervan af te zien en trekt zijn verzoek in. De rechtbank acht deze handelswijze onnavolgbaar en in strijd met artikel 1:247 BW, maar kan daar geen gevolg aan verbinden, nu er geen verzoek meer voorligt.

De feiten
Uit het huwelijk tussen M en V zijn twee – nu nog minderjarige – kinderen geboren, over wie partijen gezamenlijk het ouderlijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht