Rechtbank Zutphen 15-07-1999, Prg. 1999, 5344, JAR 1999, 231


Hoger beroep ontbinding gewichtige redenen. Ziekte (geen reïntegratieplan overgelegd).

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 231.

(Hoger beroep kantonrechter Harderwijk 15-02-1999, JAR 1999, 55 en Prg. 1999, 5132, zie hierna, blz. ?). Een werknemer meldt zich op de dag van indiening van het ontbindingsverzoek ziek. De werkgever wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat hij bij het verzoekschrift geen reïntegratieplan heeft overgelegd. De werkgever gaat in hoger beroep. Onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis stelt de werkgever dat de kantonrechter hem alsnog in staat diende te stellen een reïntegratieplan over te leggen. Door de werkgever niet-ontvankelijk te verklaren heeft de kantonrechter art. 7:685 BW ten onrechte niet toegepast. De rechtbank overweegt dat op basis van een aantal in de rechtspraak geformuleerde limitatieve gronden van een beschikking van de kantonrechter ondanks het appèlverbod in hoger beroep kan worden gegaan. De werkgever beroept zich op één van die gronden en is derhalve ontvankelijk in het hoger beroep. De werkgever stelt dat de kantonrechter een onjuiste uitleg aan art. 7:685 lid 1 BW heeft gegeven door de werkgever niet-ontvankelijk te verklaren en daardoor is de kantonrechter niet toegekomen aan een inhoudelijke toets van het verzoek. De kantonrechter heeft derhalve ten onrechte het artikel niet toegepast. De rechtbank stelt dat wanneer de kantonrechter oordeelt dat de werkgever niet-ontvankelijk is omdat geen reïntegratieplan is overgelegd dit een beoordeling betreft of het verzoek toewijsbaar is gelet op art. 7:685 lid 1 BW. Dit is naar zijn aard een toepassing van het artikel, zodat de stelling van de werkgever geen doel treft. Dat de kantonrechter door de toepassing van art. 7:685 lid 1 BW niet meer toekomt aan de inhoudelijke toets van het ontbindingsverzoek, doet daar niet aan af. In het midden kan blijven of de kantonrechter lid 1 terecht restrictief heeft uitgelegd, omdat een oordeel over de strekking en de reikwijdte ervan wordt getroffen door het appèlverbod. De rechtbank bekrachtigt de beslissing van de kantonrechter.

Verder lezen
Terug naar overzicht