Rechtens noodzakelijk dat de beslissing ten aanzien van alle bij de verhouding betrokkenen in dezelfde zin luidt?


Geïntimeerden zijn broers en zusters van elkaar. Zij vormen een gemeenschap, voortgekomen uit een nalatenschap, in de zin van de artikelen 3:166 e.v. BW. Een vijfde deelgenoot, mevrouw A, is in oktober 2012 overleden.  Eind 2000 hebben de vijf deelgenoten aan B Projecten BV percelen landbouwgrond verkocht en geleverd. Partijen zijn daarbij een recht op nabetaling bij bestemmingswijziging en een recht van terugkoop van de verkopers overeengekomen.

In 2010 is tussen B Projecten enerzijds en de vijf (oorspronkelijke) deelgenoten…

Verder lezen
Terug naar overzicht