Rechterlijk toezicht op bewindvoering over bewindvermogen (2016.03.2001)


Is een machtiging van de rechter nodig voor de oprichting van een BV, waarin iemands vermogen dat onder bewind staat, wordt ingebracht? Die vraag werd aan de Hoge Raad voorgelegd, nadat verscheidene lagere rechters wisselende uitspraken hadden gedaan.

In casu ging het om een letselschade-uitkering van ongeveer € 300.000, die een destijds 10-jarige jongen had ontvangen wegens een verkeersongeluk. Over die uitkering was meerderjarigenbewind ingesteld. De bewindvoerder (de vader van de inmiddels 30-jarige jongeman) had om machtiging…

Verder lezen
Terug naar overzicht