Rechtsopvolging bij vergunningen in de gemeentepraktijk (2004.28.2145)


Bij de (ver)koop van een onroerende zaak of van een bedrijf doet zich vaak de vraag voor hoe het zit met de overgang van vergunningen.

Uit de regels inzake overdraagbaarheid in het Burgerlijk Wetboek volgt dat vergunningen alleen overdraagbaar zijn wanneer de wet op grond waarvan de vergunning wordt verleend dat bepaalt (art. 3:83 lid 3 BW).

In de meeste wetten is echter niets geregeld omtrent de (on)mogelijkheid van overgang van de op grond van die wetten verleende vergunningen. Toch is de…

Verder lezen
Terug naar overzicht