Rechtspraak Bpr - 56 HOGE RAAD
22 oktober 1993
Nr. 15033
LJN ZC1104 Exceptief verweer Staat/Van Galen Art. 128 Rv


HOGE RAAD
22 oktober 1993
Nr. 15033
Zie voor de complete uitspraak LJN ZC1104

Exceptief verweer

Staat/Van Galen

Art. 128 Rv

Partijen

De Staat der Nederlanden, eiser tot cassatie,

tegen

Van Galen, verweerster in cassatie.

Feiten

Van Galen is gehuwd geweest met Cornelis Tuinenburg (verder Tuinenburg). Tussen hen bestond gemeenschap van goederen. De Inspecteur der Directe Belastingen heeft aan Tuinenburg op 14 november 1980 een viertal aanslagen in de Inkomstenbelasting opgelegd tot een totaal bedrag (inclusief verhogingen) van ƒ 558.547…

Verder lezen
Terug naar overzicht