Rechtspraak Bpr - 62 HOGE RAAD
28 november 1986
Nr. 12821
LJN AC9604 Ambtshalve proceskostenveroordeling RvdK/Milutinovic Art. 237 Rv


HOGE RAAD
28 november 1986
Nr. 12821
Zie voor de complete uitspraak LJN AC9604

Ambtshalve proceskostenveroordeling

RvdK/Milutinovic

Art. 237 Rv

Partijen

De Raad voor de Kinderbescherming te Zutphen, eiser tot cassatie,

tegen

Radisa Milutinovic, niet verschenen verweerder in cassatie.

Feiten/Verloop van de procedure

Milutinovic dagvaardt de Raad voor de Rechtbank te Zutphen en vordert gehele althans gedeeltelijke opheffing van het door de Raad te zijnen laste gelegde executoriaal beslag, met veroordeling van de Raad om aan Milutinovic te vergoeden alle kosten, schaden en…

Verder lezen
Terug naar overzicht