Rechtspraak Bpr - 63 HOGE RAAD
17 november 1995
Nr. 8612
LJN ZC1885 Gezag van gewijsde Siegers/Citco Bank Art. 236 Rv


HOGE RAAD
17 november 1995
Nr. 8612
Zie voor de complete uitspraak LJN ZC1885

Gezag van gewijsde

Siegers/Citco Bank

Art. 236 Rv

Partijen

J.M. Siegers, eiser tot cassatie,

tegen

Citco Bank Antillen N.V., verweerster tot cassatie.

Feiten

Tussen partijen is op 28 oktober 1988 een overeenkomst tot stand gekomen, waarbij de Bank zich jegens Siegers verplichtte hem een crediet te verstrekken van US $ 85.000,– met een looptijd van zeven jaren, zulks tegen zekerheid bestaande uit, …

Verder lezen
Terug naar overzicht